Wednesday, 20 February 2013

Priodas! Wedding!

Ychydig o fisoedd yn ol (blwyddyn dwetha erbyn rwan!) nath fy nghyfnither i Mari ofyn i fi greu cardiau priodas. Dwi rioed di neud rhywbeth fel ma o blaen, ond ar ol neud bob dim oni di mwynhau fy hun a swni'n licio neud wbeth fel yma eto. Oedd gen Mari syniad o be odd hi isho i'r gwaith i gyd edrych fel, felly oni jest angen dod a popeth at ei gilydd, a dyma oedd y canlyniad terfynol!

A few months ago (last year by now!) my cousin Mari asked me to create stationery for her wedding. I'd never done something like this before, but I've really enjoyed and would love to do something like this again. Mari had an idea of what she wanted everything to look like, so I just needed to bring everything together and this was the finished result!

Trefn y Gwasanaeth, blaen / Order of Service, front

Trefn y Gwasanaeth, tu mewn / Order of Service, inside


Gwahoddiad Cymraeg / Welsh Invitation
 
Gwahoddiad Cymraeg / Welsh Invitation


Gwahoddiad Cymraeg, y cefn / Welsh Invitation, the back

Gwahoddiad Saesneg / English Invitation
Gwahoddiad Saesneg, y cefn / English Invitation, the back


Cardiau Enwau / Name cards

Cardiau Enwau gwag / Blank name card


Llun gen Gruff Lovgreen. Photo by Gruff Lovgreen.
Cynllun Byrddau / Table Plan
Llun gen Gruff Lovgreen. Photo by Gruff Lovgreen.
Enwau'r Byrddau / Table Names
Llun gen Gruff Lovgreen. Photo by Gruff Lovgreen.
 
Os fysech chi'n licio gwbod mwy o wybodaeth, gadewch sylwadau odanodd ne ebostiwch fi anna@annagwenllian.com
Diolch! x
 
If you'd like to know more information, leave a comment below or e-mail me at anna@annagwenllian.com
Thank you! x