Thursday, 11 April 2013

Arddangosfa yn Oriel Tonnau // Exhibition at Oriel Tonnau


Y darnau i gyd yn barod cyn mynd i'r oriel // All the pieces ready to go to the gallery

Pâl

Aderyn drycin Manaw

Mulfran

Caernarfon


Porth Dinllaen


Biwmares
Yn yr agoriad! // At the opening!

Pamffled // Brochure
So dyma'r darnau nes i i arddangosfa'r Gwanwyn yn Oriel Tonnau, gyda artistiaid Cymreig eraill. Oedd angen neud darnau arfordirol/morol felly nes i ddewis neud 3 aderyn morol a 3 trefi/pentrefi arfordirol lleol.
Nath yr arddangosfa agor ar Mawrth 23fed (felly dwi chydig tu ol yn neud y post yma!) a mae o ymlaen tan Gorffennaf, felly os dachi o gwmpas Pwllheli, cerwch yna i weld gwaith artistiaid lleol!
Dyma wefan Oriel Tonnau i chi cael gweld darnau yr artistiaid erill :) http://www.tonnau.com/

----
So these are the pieces I made for the spring exhibition at Tonnau gallery, with other Welsh artists. I needed to make coastal/marine pieces so I decided to draw 3 sea birds and 3 local coastal (lol it rhymes) villages/towns.
The exhibition opened on March 23rd (so I'm a little behind with this post, oops!) and it's on until July, so if you're in North Wales near Pwllheli, go visit to see local artists work!
This is Tonnau gallery's website for you to see the pieces by the other artists :) http://www.tonnau.com/

Hwyl xxx

4 comments :

harriet gray said...

these are lovely anna, i always love how you use colour <3

Anna Gwenllian said...

Thank you Harriet :D x

kimi said...

Beautiful works! I love both the birds and the scenes. Just lovely.

Anna Gwenllian said...

Aw thank you so much :) x