Saturday, 11 May 2013

#wip

Dwi heb di bod yn dangos lot o proses gwaith fi yn ddiweddar achos ma nhw 'di bod unai yn gomisiwn presant (ddim isho sboelio'r syrpreis!), neu yn gwaith ar gyfer arddangosfa! Ond dwi wedi bod yn tynnu llunia o fy ngwaith fel dwi'n ei neud o, rhai yn fwy nag eraill fel sy i weld efo'r llunia odanodd! So dyma'r lluniau #wip (proses llunio fi) nes i ar gyfer yr arddangosfa dwi mewn ar y funud (blog post amdano yn fama!)
---
I haven't shown many of my work in process aka #wip recently, mainly because they've been gift commissions (didn't want to ruin the surprise!) or for an exhibition, so wasn't sure if I could really show my #wip at that time, so I thought best not! But I have been taking photos of the process, some more often than others! So, here are the #wip photos (my drawing process) for the exhibition I'm currently in (blog post about it here!)
 


Darn Gorffenedig // Final Piece
'Aderyn Drycin Manaw'Darn Gorffenedig // Final Piece
'Porth Dinllaen'


Darn Gorffenedig // Final Piece
'Biwmares'

Be di proses llunio chi?!
---
What's your drawing process?!
 
Hwyl xxx