Thursday, 15 August 2013

Dryw bach lliwgar // Colourful little Wren

I usually put bright colours in digitally, or if I use watercolours then I'll paint them in their true colours! So I wanted to test something out by putting in the colours first and with gouache watercolour. I'm really happy with how it's turned out, colour-wise and sketch-wise (is that a word?!). I feel like I'm getting back to my own sketch-style (making up words now...). I felt like I was drifting off, trying to draw in a different style, but it wasn't my strong point and I feel more confident and happier drawing like this! So I'm looking forward to more colourful painting and drawing now :)

//

Dwi fel arfer yn rhoi lliwiau llachar i fewn ar y cyfrifiadur, neu os ydw i yn defnyddio dyfrliwiau nai beintio nhw yn eu lliwiau iawn! So on i isho testio wbeth allan wrth rhoi lliwiau fewn gynta ac efo dyfrlliw gouache. Dwi'n hapus efo sut mae o di troi allan, efo'r lliw a'r llun. Dwi'n teimlo fel bod fi'n mynd nol i steil llunio'n hun, on i'n teimlo fel bod fi'n drifftio off, trio llunio mewn steil gwahanol, ond dim cryfder fi oedd o a dwi'n teimlo lot mwy hyderus a hapus yn neud lluniau fel hyn! So dwi'n edrych ymlaen i neud mwy o lluniau lliwgar rwan :)

Hwyl x

Sunday, 11 August 2013

Recent sketches // Brasluniau diweddar
I'm trying to sketch more often now, for two reasons, exercise and because it's relaxing! The top one I did a couple of days ago, and the bottom one I did a couple of months ago but I realised I hadn't put it up here! I have other sketches of course, but I don't think they're very good! But that's the good thing about sketching, not every piece has to be good/perfect :)
 
I've been working on something for the past few weeks, and I've nearly finished, so I'm looking forward to showing that! This afternoon I'm going to take a mini break from it and do some more sketching and drawing using more watercolours!
 
//
 
Dwi'n trio sgetsho fwy aml rwan, am dau reswm, ymarfer a achos mae'n ffordd dda i ymlacio! Nes i'r un top cwpwl o ddyddiau yn ol, a yr un gwaelod cwpwl o fisoedd yn ol ond nes i sylwi mod i heb rhoi o fyny yma! Gen i brasluniau erill hefyd wrth gwrs, ond dwi'm yn meddwl bod nhw'n dda iawn! Ond hynna di'r peth da am sgetsho, di pob darn ddim yn goro bod yn dda/perffaith :)
 
Dwi di bod yn gweithio ar wbeth dros yr wythnosa dwetha a bron a gorffen, so dwi'n edrych ymlaen i ddangos hwnna! Pnawn ma dwi am gymyd brec bach ohona fo i neud chydig o sgetsho a llunio yn defnydio mwy o dyfrlliwiau!
 
Hwyl x

Wednesday, 7 August 2013

Succulents are taking over! 
This is an echeveria I bought a few months ago...

...and this is one of its cuttings!


I've caught the succulentaholic disease! Help! Or maybe just the gardening-aholic disease in general...

I first came across succulents when I saw Harriet (from hello harriet) tweet and instagram about them, and I decided to buy one (that larger echeveria one above). I tried taking a cutting to see if it would grow a new little plant, I didn't really know what to expect. I hadn't tried it before, wasn't sure if I'd taken the cutting off at the right place and I'd only taken one off so wasn't very hopeful of it! But!! After a few weeks, it started to sprout little pink roots :o omigosh! It had worked! And after a few more weeks, it started to grow leaves, and now it's turning into its own little plant. I probably shouldn't be this excited about a plant... but I AM!!

Then, the lovely Harriet sent me some of her own succulent cuttings! How lucky am I? Which are all those (except for the bottom two photos of the echeveria) photos above! I've planted them in cactus soil, and they're doing really well so far. Thank you Harriet! I can't wait to find some pretty little pots to plant them in next!

Hwyl x

p.s. I'm obviously not an expert in this so if I've spelt anything wrong or something, please let me know :)

Sunday, 4 August 2013

Tu Chwith


Chydig yn ol, nath Tu Chwith ofyn i neud darn amdan fy ngwaith i yn eu cyfrol nesa nhw! iei :) Nes i gael cynnig i neud darn ar gyfer y clawr hefyd, so wrth gwrs nes i ddeud iawn a neud darn ar thema'r gyfrol, sef Eisteddfod. Mae'r rhifyn allan rwan, ac yn llawn darnau diddorol, so cerwch allan i'w brynnu! <3

A while ago, Tu Chwith asked to make a feature about my work in their next volume! yay :) I was asked if I wanted to make a piece for the cover too, so off course I said yes and made a piece on the theme of the issue, which is Eisteddfod. The issue is out now, and full of interesting pieces, so go out and buy it! <3

Hwyl x