Sunday, 4 August 2013

Tu Chwith


Chydig yn ol, nath Tu Chwith ofyn i neud darn amdan fy ngwaith i yn eu cyfrol nesa nhw! iei :) Nes i gael cynnig i neud darn ar gyfer y clawr hefyd, so wrth gwrs nes i ddeud iawn a neud darn ar thema'r gyfrol, sef Eisteddfod. Mae'r rhifyn allan rwan, ac yn llawn darnau diddorol, so cerwch allan i'w brynnu! <3

A while ago, Tu Chwith asked to make a feature about my work in their next volume! yay :) I was asked if I wanted to make a piece for the cover too, so off course I said yes and made a piece on the theme of the issue, which is Eisteddfod. The issue is out now, and full of interesting pieces, so go out and buy it! <3

Hwyl x

No comments :