Thursday, 28 November 2013

Cardiau Nadolig! Christmas Cards!
Ma Nadolig jyst rownd y gornel, aaa!!! A ma gen i set o cardiau Nadolig *newydd* flwyddyn yma efo'r arth wen, iei! Ma nw ar werth RWAN yn siop etsy fi (cliciwch fan hyn), ar gael mewn Cymraeg a Saesneg. Ydych chi'n ffansio pecyn onyn nhw? Anfonwch neges i fi a medrai roi pris arbennig i chi! P.S. Sgen i ddim llawer o'r cardiau Robin goch ar ol, felly os dachisho rhai, gadewch fi wbod asap!!
//
Christmas is just around the corner, ahhhh! And I have a *new* set of Christmas cards this year with the polar bear, yay! They're for sale NOW in my etsy shop (click here), available in Welsh and English. Would you like a pack of them? Just send me a message and I can give you a special price! P.S. I don't have a lot of the Robin cards left, so if you want some, let me know asap!!

Hwyl x

No comments :