Thursday, 27 March 2014

Updated website! / Gwefan wedi ypdeitio!


Dwi di ypdeitio gwefan fi o'r diwedd, iei! Dwi dal yn gweithio ar y fo, ac yn ychwanegu mwy o waith ayyb, ond mae o fyny rwan. Cerwch i weld o RWAN! www.annagwenllian.com

I've updated my website at last, yay! I'm still working on it, adding more of my work etc, but it's up now. Go see it NOW! www.annagwenllian.com

Hwyl x

No comments :